מחשבון מחירי ביטוח - אורלנט

 • דירות
 • רכב מסחרי
 • רכב
 • נגרר
 • צמה
 • מבט אורלן
אורלנט ליד

מידע ועידכונים

נרשמת בהצלחה, תודה!
הצטרפו לניוזלטר של אורלן:

א+
א-

מיזוגים ורכישות

מהי שותפות אסטרטגית ?

השותפויות האסטרטגיות בענף הביטוח הן כמו "פוליסה לביטוח" שווי מפעל חייו של הסוכן, והסיבות העיקריות למיזוגים ורכישות הינi או רצון לבצע אקזיט או הרצון להנות מהיתרונות הסינרגטים:

 • יתרון לגודל בהקטנת ההוצאות.
 • יתרון לגודל בהשבחת ערך התיק.
 • משאבים משלימים ומומחיות.        
 • יתרונות מונופוליסטים.

מאפייני מיזוג: החברה הנרכשת מפסיקה להתקיים לאחר הרכישה, כל נכסיה וחיוביה של החברה עוברים לידי החברה הרוכשת.

מאפייני רכישה: הבעלות בחברה מיוצגת על ידי מניות. הרוכש קונה את כל או חלק ממניות החברה, והחברה ממשיכה להתקיים עם בעלות שונה.

מה מתאים לי ?                                                

אקזיט – מכירת 100% מתיק מסוים או 100% מהסוכנות 

אופציה זו מתאימה בד"כ לסוכן שהחליט לצאת לפנסיה או לשנות תחום עיסוק מסיבות שונות. מטרת האקזיט היא לקבל תמורה גבוהה ככל שניתן ביום המכירה.
יתרונות: —  תמורה גדולה ומיידית, —ניתוק זיקה מהסוכנות – יציאה לפנסיה, החלפת מקצוע/תחום.
חסרונות:  —ניתוק מבניית עסק שהקמת, שינוי בפרנסת בני משפחה, —צורך בעיסוק חדש ו/או ריקנות.

אקזיט עם המשך עבודה בסוכנות – מכירת 100% וכן ניהול/עבודה בסוכנות לתקופה קבועה מראש

אופציה זו מתאימה בד"כ לסוכן שרוצה לצאת לפנסיה, ללא בני משפחה/מקורבים שרוצים להמשיך בתחום, אשר מעוניין לקבל תמורה עבור תיק הביטוח שבנה לאורך שנים.
יתרונות:   תמורה גדולה ומיידית, הכנסה לתקופה נוספת (שכר עבודה), מאפשר הישארות בתחום.
חסרונות:  כבילה לתקופה מסוימת – לרוב הרוכש ידרוש כי המוכר יישאר לעבוד בסוכנות כשכיר למשך                                    מספר שנים, המשך אחריות לעבר ולעתיד, שינוי סטטוס עצמאי לשכיר (יכול להוות גם יתרון).

הכנסת שותף אסטרטגי – מכירת אחוז מסוים מהסוכנות לשותף אסטרטגי (משקיע)

אופציה זו מתאימה לסוכן אשר רוצה ליהנות מהיתרונות הסינרגטים -  "לעלות ליגה", להביא עוד לקוחות, לפתח תחומים. חשוב לבחור משקיע בעל ערך מוסף – משקיע מהתחום שהינו בעל יכולת לקדם את פיתוח העסק. 
יתרונות:   השארת החברה בשליטת המוכרים, גיוס הון, פתיחת דלתות.
חסרונות:  קבלת החלטות בשיתוף, אובדן עצמאות.

בכל אחת מהאפשרויות המפורטות לעיל, שווי העסקה ייקבע עפ"י שווי הסוכנות. קיימים מנגנונים שונים להערכת שווי הסוכנות:  

 • — EBITDA  - רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות.
 • — רווח נקי – היוון תזרים מזומנים עתידי, רווח נקי, מכפילי הון ומכפילי מכירות
 • — הערך הנכסי  - מתבסס בעיקר על שווי הנכסים על פי הדוחות הכספיים

בעסקאות אלו לעיתים נדרשים אישורים רגולטורים:

 • — אישור המפקח על הביטוח – אישור שליטה ואישור השקעה
 • — אישור הממונה על ההגבלים העסקיים – אישור מיזוג ובדיקת הסכמים כובלים

לאורלן סוכנות לביטוח (1994) בע"מ ניסיון רב בתחום המיזוגים והרכישות ומציעה לך מגוון מסלולי התקשרות המתאימים לצרכיך.
למעבר לעמוד מסלולי התקשרות - לחץ כאן
 

 

שותפים עיסקיים