עמוד ראשי > ביטוחים > ביטוח דירה רכוש ומבנה
ביטוחים

מחשבון מחירי ביטוח - אורלנט

 • דירות
 • רכב מסחרי
 • רכב
 • נגרר
 • צמה
 • מבט אורלן
אורלנט ליד

מידע ועידכונים

נרשמת בהצלחה, תודה!
הצטרפו לניוזלטר של אורלן:

א+
א-

ביטוח דירה מבנה ותכולה low cost

ביטוח מבנה 

ביטוח מבנה מכסה מפני נזקים אפשריים למבנה הדירה (או הבית) שלכם וכן לחלקים הצמודים לה.

 • מקנה כיסוי מפני נזקים למבנה הדירה שלכם ולחלקים הצמודים לה כגון אינסטלציה וצנרת, מרפסת, מתקני טלפון, מתקני החשמל, מערכות מיזוג אוויר, שטחים משותפים בבניין המגורים וכו.
 • פיצוי גם להוצאות עקיפות אשר נגרמו לכם בגלל הנזק כגון עלות שכר דירה במידה והדירה אינה ראויה למגורים או עלות שמאי, מהנדס, קבלן ועוד.
 • הצמדה למדד תשומות הבנייה - סכומי הביטוח ותגמולי ביטוח המבנה צמודים למדד תשומות הבניה (ולא למדד המחירים לצרכן(.

ביטוח תכולה

ביטוח תכולה מכסה מפני אובדן או נזק לרכוש בדירה שלכם.

 • מקנה הגנה מפני נזקים שנגרמו עקב פריצה, גניבה, שריפה, שיטפון והצפה ממקורות מים חיצוניים, רעמים וברקים, התפוצצות, סערה, פגיעה שנעשתה בזדון ועוד.

 • מקנה אחריות כלפי צד ג'.

 • כיסוי אחריות מעביד עבור עובדי משק הבית וחפציהם האישיים.

אנחנו באורלן שמחים לבשר על השקת מסלול  low cost- מסלול חדש ואטרקטיבי בפוליסות ביטוח דירה, מגדל לבית. תנאי המסלול מקנים פוליסה רחבה עם הנחות מיוחדות:

 • בבחירת הרחב נזקי מים באמצעות שרברב פרטי - מיון של 0.05% בלבד

          (שיעור הפרמיה להרחב נזקי מים באמצעות שרברב בהסדר - בהתאם למסלול הרגיל(

 • פרמיה מינימאלית לנזקי מים ל- 350
 • אפשרות לרכישת סכום ביטוח נוסף למבנה בהנחה של 20% על התעריף
 • אפשרות להנחה נוספת על פרק המבנה בשיעור של עד 15% הנחה

איך מצטרפים ? פשוט לחץ כאן 

 

תנאי הסף לכניסה למסלול " Low Cost " בדירות:

 • דירה בבית משותף )קומה עליונה / קומת ביניים/קומת קרקע(
 • רכישת פרק מבנה עד סכום ביטוח של 1.2 מיליון ₪ או

           רכישת פרק מבנה עד סכום ביטוח של 1.2 מיליון ₪ ותכולה עד סכום ביטוח של 500,000

 • רכישת כיסוי רעידת אדמה לכל אחד מהפרקים הנרכשים )מבנה או מבנה ותכולה(
 • רכישת הרחבת כיסוי נזקי מים בפוליסה )שרברב פרטי או שרברב בהסדר(

בכל ביטוח דירה חשוב להוסיף גם סעיף ביטוח רעידת אדמה. במידה והמבוטח אינו מעוניין, יש להחתימו על נספח ויתור.

אנו שמחים לבשר לכם על פתיחת מסלול Low Cost לבתים פרטיים

מסלול  זה אטרקטיבי ביותר ומקנה פוליסה רחבה עם הנחות מיוחדות.

החל מחודש מרץ 2019 יורחב המסלול גם לבתים פרטיים :

תנאי הסף לכניסה למסלול "Low Cost" בדירות:

רכישת פרק מבנה עד סכום ביטוח של 1.2 מיליון ₪ או
רכישת פרק מבנה עד סכום ביטוח של 1.2 מיליון ₪ ותכולה עד סכום ביטוח של 500,000 ₪

רכישת כיסוי רעידת אדמה לכל אחד מהפרקים הנרכשים (מבנה או מבנה ותכולה)

בבתים פרטיים המסלול בכפוף להעדר תביעות נקי ומוכח 3 השנים האחרונות.

 

שותפים עיסקיים