עמוד ראשי > ביטוחים > ביטוח עסקי ייעודי לבתי כנסת
ביטוחים

מחשבון מחירי ביטוח - אורלנט

 • דירות
 • רכב מסחרי
 • רכב
 • נגרר
 • צמה
 • מבט אורלן
אורלנט ליד

מידע ועידכונים

נרשמת בהצלחה, תודה!
הצטרפו לניוזלטר של אורלן:

א+
א-

ביטוח בתי כנסת - מגדל לעסק


מגדל לעסק | בתי כנסת

תכולת בית הכנסת, אשר עיקר ערכה הוא ספרי התורה, מחייבת בחינת סיכונים שונה. ערכו של ספר התורה אינו קל לקביעה והסיכונים אליהם חשוף רכוש זה הינם ייחודיים. לכן יצרה מגדל תוכנית ביטוח ייחודית לביטוח בתי כנסת. התוכנית בנויה על פוליסה "מגדל עסק" וכוללת הרחבות ייחודיות לבתי כנסת המותאמות לצרכיהם הייחודיים ולסיכונים המסויימים המאפיינים בתי כנסת. הפרמיה מבוססת על פי מספר המושבים בבית הכנסת והינה קלה לחישוב.

לקבלת הצעת ביטוח לחצו כאן

תוכנית הביטוח כוללת:

     ביטוח אש מורחב.
     מבנה (מבניה מסיבית) - עד 1,000,000 ש"ח.
     תכולה כללית - עד 500,000 ש"ח.
     ספרי תורה - עד 5 ספרים, מקסימום לספר - 120,000 ש"ח, עד 600,000 ש"ח.
     פריצה על בסיס נזק ראשון - עד 600,000 ש"ח.

הרחבות כוללות :

 • כיסוי לספרי תורה הינו על בסיס כל הסיכונים.
 • כיסוי לספר תורה על בסיס ערך מוסכם שאינו כפוף לביטוח חסר.
 • כיסוי לספרי תורה גם בהימצאם בבתי אבלים ואצל סופר סת"ם לרבות בהעברה.
 • כיסוי לספר תורה עקב פסילתו משימוש עד 100,000 ש"ח .
 • כיסוי לתשמישי קדושה וחפצי מתפללים עד 4000 ש"ח למתפלל ועד 40,000 בסה"כ.
 • כיסוי פריצה לרכוש בארון הקודש ובלבד שנותרו סימני אלימות.
 • נזקי רעידת אדמה וטבע.

אחריות כלפי צד שלישי

גבולות אחריות למקרה ולתקופה - 1,000,000 ש"ח .

הרחבות כוללות:

אחריות המבוטח כלפי מתפללים, מתנדבים ואורחים.
כיסוי לאירועים המאורגנים על ידי בית כנסת - עד 100 איש לרבות הרעלה ממזון ומשקה.

חבות מעבידים

גבולות אחריות - 6,000,000 ש"ח לעובד ו - 20,000,000 ש"ח לתקופה.
הכיסוי כולל עד 3 עובדים קבועים.

פרמיה ברוטו

 • עד 50 מושבים - 40 ש"ח למושב - פרמיה מינימלית לפוליסה - 2,000 ש"ח.
 • עד 100 מושבים - 37.5 ש"ח למושב - פרמיה מינימלית לפוליסה - 2,000 ש"ח.
 • עד 150 מושבים - 35 ש"ח למושב - פרמיה מינימלית לפוליסה - 3,750 ש"ח.
 • עד 200 מושבים - 30 ש"ח למושב - פרמיה מינימלית לפוליסה 5,250 ש"ח.
 • ניתן להרחיב לכיסוי פריצה על בסיס סכום ביטוח מלא בתוספת פרמיה.

השתתפות עצמית

 • רעידת אדמה - כמקובל.
 • נזקי טבע - כמקובל.
 • ספרי תורה - 2% מהנזק, מינימום 400 ש"ח ובנזקי פריצה 2.5% מינימום 4,000 ש"ח.
 • צד שלישי, חברות מעבידים, וכל נזק אחר - 4,500 ש"ח.

מזגנים

מדחסים הנמצאים מחוץ למבנה בית הכנסת מוגנים בכלוב סורג.
 

שותפים עיסקיים