עמוד ראשי > ביטוחים > ביטוח בנייה פרטית
ביטוחים

מחשבון מחירי ביטוח - אורלנט

 • דירות
 • רכב מסחרי
 • רכב
 • נגרר
 • צמה
 • מבט אורלן
אורלנט ליד

מידע ועידכונים

נרשמת בהצלחה, תודה!
הצטרפו לניוזלטר של אורלן:

א+
א-

ביטוח בנייה פרטית

בניה פרטית

מגדל לעסק | בנייה פרטית

מדוע צריך ביטוח במהלך הבניה ?

בניית בית היא עסק יקר וכרוך בסיכונים במהלך הבנייה. תוכנית הביטוח הייחודית של מגדל לביטוח עבודות בנייה של בתים פרטיים, מיועדת לבונה הפרטי, מזמין העבודה, לקבלן בנייה לפרוייקט פרטי מסוים או לשיפוץ בית פרטי/דירה, על מנת להתאים לכל אחד פוליסה שתיתן לו כיסוי מירבי ושקט נפשי ותאפשר לו לבנות את בית חלומותיו ללא דאגות.

מה הביטוח נותן לי ?

התוכנית מבוססת על חבילות כיסוי הניתנות לרכישה בהתאם להיקף ועלות הבנייה, ובנויה על פוליסה לעבודות קבלניות "אשכול", אשר מעניקה את כל הכיסויים הנדרשים לבנייה בטוחה.
הפוליסה הינה לתקופה של עד 18 חודשים.

רוצה הצעה לביטוח ?  פשוט  לחצו כאן

 

כמה זה עולה לי ?

ביטוח הרכוש (כולל נזקי רעידת אדמה ונזקי טבע) - חבילת כיסוי בסיסית.
שווי פרוייקט בסיסי - 500,000 ש"ח

הרחבות כלולות: 

 • נזק עקיף מתכנון לקוי - מלוא ערך הפרוייקט.
 • מתקנים וציוד עזר - 60,000 ש"ח .
 • מבני עזר - 60,000 ש"ח.
 • רכוש סמוך / רכוש עליו עובדים - 120,000 ש"ח.
 • שכר אדריכלים ומהנדסים - 60,000 ש"ח.
 • תקופת תחזוקה - 12 חודשים.
 • ניתן לרכוש כיסוי לפריצה וגניבה בתוספת פרמיה ובכפוף לקיום אמצעי מיגון נדרשים.

אחריות כלפי צד שלישי :

 • גבול אחריות עד פי 10 משווי הפרוייקט מינימום 4 מיליון ₪ - מקסימום 5 מיליון ₪ 
 • ניתן לרכוש את ההרחבות הבאות בתוספת פרמיה:
  - תביעות שיבוב של המוסד לביטוח לאומי.
  - כיסוי רעידות עד 20% מגבול אחריות.

ביטוח חבות מעבידים:

גבולות אחריות למקרה ולתקופה - 20,000,000 ש"ח. 

פרמיה ברוטו:

 • פרמיה לחבילת כיסוי בסיסית - 1,600 ש"ח.
 • תוספת פרמיה לכיסוי פריצה לחבילת כיסוי בסיסית - 200 ש"ח .
 • תוספת פרמיה לכיסוי תביעות שיבוב של המל"ל/רעידות – 40 ₪ לכל חבילת הגדלה.
 • ניתן לרכוש חבילות נוספות של 100,000 ש"ח עד לשווי פרוייקט מקסימלי של 2,000,000 ש"ח:
  - פרמיה עבור חבילה נוספת של 100,000 ₪ - תוספת פרמיה של 300 ₪ (במקום 320).
  - פרמיה עבור פריצה לכל חבילה נוספת - 40 ש"ח.
  - פרמיה עבור תביעות שיבוב של המל"ל/רעידות לכל חבילה נוספת - 40 ש"ח.
 • עבור שווי פרוייקט 2,000,000 ש"ח תינתן הנחה של 10%.
 • ההרחבות לפרק הרכוש יגדלו ביחס זהה לגידול בשווי הפרוייקט.

השתתפות עצמית :

 • נזקים לרכוש סמוך - 10,000 ש"ח .
 • נזקים לרכוש עליו עובדים - 10,000 ש"ח .
 • נזקי עקיף מתכנון לקוי - 10% מהנזק, מינימום 10,000 ש"ח.
 • רעידת אדמה ונזקי טבע - כמקובל.
 • פריצה - 20% מהנזק, מינימום 10,000 ש"ח.
 • כל נזק אחר - 6,000 ש"ח (כולל צד שלישי וחבות מעבידים). 

הגנות נדרשות:

 • יש להתקין גדר איסכורית בגובה 1.80 מ' בכל היקף האתר, שער כניסה כנף אחת או שתיים, ננעל במנעול תליה 13 מ"מ.
 • יש להתקין שילוט "סכנה בונים" בכל היקף האתר.
 • אספקת חשמל מלוח חשמל תקני מוגן בממסר פחת.
 • יש לאחסן תכולה בגינה נדרש כיסוי פריצה במכולה ימית מברזל ננעלת במנעול רב בריח 16 מ"מ לרתקים במעטפת סגורה.
 • לאחר חיבור החשמל במבנה המוקם ועד לאיכלוס (במהלך עבודות הגימור), יש להתקין מערכת אזעקה הכוללת רכזת מגובה בסוללת גיבוי נטענת ל- 48 שעות עבודה, כוללת צופר חיצוני ונצנץ במקום גבוה ובולט כוללת הגלאים הבאים :
  - מגעים מגנטים כבדים בדלתות הכניסה.
  - גלאי לתנאים קשים בתוך חלל המכולה.
  - מערכת אזעקה מקושרת למוקד בתשדורת אלחוטית וסלולרית (יש לוודא קליטה באתר).

שותפים עיסקיים