עמוד ראשי > שירותים לסוכן הביטוח > נהג מזדמן
ארגז הכלים של אורלן לסוכן הביטוח העצמאי

מחשבון מחירי ביטוח - אורלנט

  • דירות
  • רכב מסחרי
  • רכב
  • נגרר
  • צמה
  • מבט אורלן
אורלנט ליד

מידע ועידכונים

נרשמת בהצלחה, תודה!
הצטרפו לניוזלטר של אורלן:

א+
א-

נהג מזדמן

חברת שלמה

 נהגים מזדמנים ניתן לתת בצד ג' ומקיף

העלות בצד ג' 75 ש"ח ל-3 ימים

ובמקיף 88 שח ל-3 ימים

ניתן לבצע הרחבה זו עד 10 פעמים בשנה.

 

פניקס זהיר 

מגיל 24: 30 ש"ח עד 2 ימים, 45 ש"ח עד 4 ימים.

מגיל 21: 60 ש"ח עד 2 ימים, 90 ש"ח עד 4 ימים. 

מגיל 17 או נהג חדש: 90 ש"ח עד 2 ימים, 135 ש"ח עד 4 ימים. 

 

שירביט

בענפי הרכב 211 + 214 ניתן לרכוש כיסוי לנהג מזדמן ל- 3 ימים:

נהג נקוב בשם ל- 3 ימים – עלות 84 ₪

כל נהג ל-3 ימים – עלות 121 ₪

ניתן לרכוש את הכיסוי ללא הגבלה.

 

כלל

כיסוי לנהג זמניOnline , המאפשר לרכוש כיסוי ביטוחי לנהג זמני,

לרבות נהגים צעירים וחדשים, לימים בודדים עד שבוע ימים בלבד, במקרים בהם אין צורך בביטוח לתקופה ארוכה.

הכיסוי הזמני מתווסף לפוליסת ביטוח המקיף לרכב והוא תקף גם עבור פוליסת החובה ברכב,

כל עוד שתי הפוליסות מנוהלות בכלל ביטוח ופיננסים. הכיסוי הזמני מוצע בעלות אטרקטיבית במיוחד העומדת על 25 ₪ ליום בלבד.

השירות החדש מיועד לנהגים בכל הגילאים, וניתן להוספה בכל אחד מהרכבים הפרטיים המבוטחים בכלל ביטוח (למעט במסלול כלל (VAR.

הכיסוי הזמני ניתן לרכישה עד 15 פעמים בשנה, מינימום לשלושה ימים ועד שבוע ימים בכל פעם.

 

הכשרה

מס הימים לתוספת יהיו 4 ימים עם אופציה להאריך עד 7 ימים .

עבור 4 ימים הפרמיה הכוללת הינה 100 ש"ח בעבור כל נהג שינהג בכפוף לתוספת התלק

עבור כל יום מהיום הרביעי ועד היום השביעי = 25 ש"ח ליום נוסף

כרגע תהיה אפשרות לרכוש את התוספת תל"ק 10 פעמים בפוליסה , במידה ויחול שינוי במספר

הפעמים אנו נעדכן

התוספת כוללת 2 אפשרויות :

.1 תקופה ראשונה צעיר / חדש (בחירה בתקופה ראשונה בעבור 4 ימים בלבד אוטומטית במערכת (

.2 הארכה צעיר / חדש (בחירה בהארכת הכיסוי מיום 1 עד 3 ימים נוספים מקסימום(

 

שומרה

ענף 730 מקיף  עלות 120 ש"ח ללא הגבלת פעמים.

צד ג' ענף 730

צד ג'  ענף 742

96  ש"ח ללא הגבלת פעמיים.

הכיסוי נכנס לתוקף לאחר 3 שעות משעה הבקשה.

 

מנורה

שותפים עיסקיים